در وطن جامه در بخش مقالات مد و زیبایی ، به مباحث مربوط به مد و استایل، آخرین تغییرات مد، مد سال، رازهای زیبایی و شیک بودن، جور کردن لباس ها با همدیگر و …خواهیم پرداخت.